Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2022

Budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia na budowę - nowelizacja ustawy Prawo budowlane.

W dniu 3 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która wprowadza możliwość budowy domów jednorodzinnych o powierzchni do 70m2 bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazał, że potrzeba wprowadzenia zmian w ww. ustawie wynika z konieczności zapewnienia prostych rozwiązań prawnych umożliwiających budowę domów jednorodzinnych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Po analizie przepisów nowelizujących ustawę Prawo budowlane rekomendowałabym jednak zachowanie daleko idącej ostrożności. Na co więc należy zwrócić uwagę? Uproszczona procedura dotyczyć ma wolnostojących budynków o powierzchni do 70m2, posiadających maksymalnie dwie kondygnacje, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane. Budowa może być rozpoczęta od razu po dokonaniu zgłoszenia. Do zgłoszenia inwestor zobowiązany został do dołączenia projektu budowlanego oraz oświadczenia, skład