Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2023

ULGA SPONSORINGOWA W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Ulga sponsoringowa wynika z art. 26ha ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18 ee ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z ww. regulacjami podatnik prowadzący pozarolniczą działalność oraz osoba prawna uzyskująca przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Oznacza to, że podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów. W aspekcie praktycznym zastosowanie ulgi na wsparcie działalności sportowej da możliwość odliczenia od kosztów uzyskania przychody kwoty stanowiącej 150% poniesionych przez przedsiębiorcę