Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2023

UMOWA SPRZEDAŻY KONIA

Z dniem 1 stycznia 2023 r. istotnie zmieniły się zasady regulujące kwestie sprzedaży koni, w szczególności zasady odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedane zwierzę. Aktualnie sprzedawca konia ponosi względem kupującego odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (koń na gruncie prawa cywilnego traktowany jest jak rzecz ruchoma). Wada rzeczy sprzedanej polega na jej niezgodności z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli: 1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności sprawy, 2) nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca, 3) nie nadaje się do celu oznaczonego w umowie lub wynikającego z okoliczności jej zawarcia. Sprzedający odpowiada względem kupującego jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania konia kupującemu. Kupujący może wówczas żądać obniżenia ceny nabycia, a gdy wada jest istotna, może również odstąpić od umowy i żądać zwrotu uiszczonej ceny n

Kary za znęcanie się nad zwierzętami

Kancelaria współpracuje z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt. W ramach ww. współpracy występowałam w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego - TOZ w Polsce Oddział w Koninie w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami. W ostatnim czasie zapadły dwa wyroki skazujące sprawców czynu znęcania się nad zwierzętami. Pierwszy z ww. wyroków zapadł w sprawie hodowli zwierząt na sprzedaż. Wyrok w pierwszej instancji wydał Sąd Rejonowy w Koninie w dniu 7 lipca 2021 r. Apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Koninie wniósł obrońca właścicieli zwierząt. w dniu 10 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Koninie utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Właściciele zwierząt uznani zostali za winnych znęcania się nad zwierzętami, tj. przestępstwa z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt. Oskarżeni skazani zostali: - odpowiednio na karę 1 roku, 10 miesięcy, 10 miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszoną na