Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2021

Czy służebnik osobisty może być obciążony obowiązkami wynikającymi z prawa budowlanego?

Czy wyzbycie się własności nieruchomości przez inwestorów jest podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakładającej na nich określone obowiązki?    Zgłaszający się do naszej Kancelarii inwestory, przed wydaniem decyzji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przekazali w formie darowizny własność nieruchomości na rzecz osoby trzeciej. Odbarowany ustanowił na rzecz darczyńców służebność osobistą mieszkania.    Zgodnie z orzecznictwem sądowoadministracyjnym przyjmuje się, co do zasady , że nie można orzec nakazu wykonania określonych robót wobec inwestora, który nie ma prawnych możliwości wykonania obowiązku. Prawo służebności osobistej mieszkania, należąc do bardziej ogólnej kategorii ograniczonych praw rzeczowych, może stanowić jednak źródło prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 prawa budowlanego. Zakres służebności osobistej i sposób jej wykonania oznacza się, w braku innych danych, w

Umowa pensjonatu dla konia

Mam już swojego konia i co dalej? ...   Jeżeli nie dysponujemy własną stajnią, należy wybrać dla niego ośrodek świadczący usługi pensjonatu. Poszukując właściwego ośrodka należy upewnić się czy będzie on dbać o dobrostan zwierzęcia i umożliwi mu zaspokojenie jego najbardziej podstawowych potrzeb. Na co więc zwrócić uwagę? - dobra stajnia powinna zapewnić: 1. Przestronny i czysty boks ze stałym dostępem konia do czystej wody, 2. Stały dostęp konia do paszy objętościowej (siano dobrej jakości, trawa w okresie wiosenno - letnim), 3. Duże pastwiska i padoki żeby zapewnić koniom niezbędna dawkę swobodnego ruchu, 4. Stado aby zaspokoić potrzeby społeczne koni oraz przestrzeń dla właściciela konia w postaci miejsca do przechowywania sprzętu i akcesoriów, zaplecza treningowego oraz węzła sanitarnego.   Wybraliśmy stajnię dla konia, czas zadbać o bezpieczeństwo prawne i zawrzeć stosowną umowę. Umowa o świadczenie usług pensjonatu dla konia jest umową nienazwaną czyli nieuregulowaną wprost w pr

Przedawnione długi

Co zrobić, kiedy Wasze nazwisko pojawia się w internetowej giełdzie długów? - albo kontaktuje się z Wami przedstawiciel firmy windykacyjnej z żądaniem spłaty długu sprzed kilku lub nawet kilkunastu lat?  ... Po pierwsze, nie należy poddawać się emocjom i od razu spłacać należności. Może okazać się, że dochodzona przez firmę windykacyjną należność uległa przedawnieniu w całości lub w części.  Naszej kancelarii udało się wynegocjować dla naszego Klienta ugodę, na podstawie której wierzyciel - fundusz sekurytyzacyjny umorzył 40% dochodzonej początkowo należności. Na podstawie przedstawionych przez Klienta dokumentów zakwestionowaliśmy część dochodzonych przez wierzyciela kosztów odzyskania należności oraz sposób wyliczenia dochodzonych odsetek. Po kilkukrotnej wymianie pism oraz kontakcie telefonicznym z wierzycielem udało się dojść do konsensusu i zawrzeć ugodę na warunkach oczekiwanych przez naszego Klienta. Z momentem zaksięgowania spłaty należności, wierzyciel wystawi naszemu Klientow