Przejdź do głównej zawartości

UMOWA SPRZEDAŻY KONIA

Z dniem 1 stycznia 2023 r. istotnie zmieniły się zasady regulujące kwestie sprzedaży koni, w szczególności zasady odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedane zwierzę. Aktualnie sprzedawca konia ponosi względem kupującego odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (koń na gruncie prawa cywilnego traktowany jest jak rzecz ruchoma). Wada rzeczy sprzedanej polega na jej niezgodności z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli:
1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności sprawy,
2) nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca,
3) nie nadaje się do celu oznaczonego w umowie lub wynikającego z okoliczności jej zawarcia.

Sprzedający odpowiada względem kupującego jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania konia kupującemu. Kupujący może wówczas żądać obniżenia ceny nabycia, a gdy wada jest istotna, może również odstąpić od umowy i żądać zwrotu uiszczonej ceny nabycia. Ponadto kupujący może dochodzić od sprzedawcy odszkodowania z tytułu poniesionych nakładów na konia (koszty utrzymania, leczenia, fizjoterapii) jak i ewentualnych utraconych korzyści.

Zgodnie z ideą ustawodawcy, zmiany kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej, miały chronić kupujących przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Nowe przepisy doskonale sprawdzą się w przypadku sprzedaży rzeczy innych niż żywe zwierzęta, a w szczególności konie. Każdy bowiem kto funkcjonuje w środowisku jeździeckim zdaje sobie sprawę, że stan konia potrafi zmienić się gwałtownie i niespodziewanie.

W jaki sposób zapewnić więc bezpieczeństwo zarówno strony sprzedającej jak i kupującej? Zawrzeć precyzyjną i dostosowaną do realiów danej transakcji umowę sprzedaży.

W ramach prowadzonej Kancelarii świadczyłam pomoc prawną w zakresie sporządzenia i/lub negocjowania warunków umowy sprzedaży konia. Istotne jest precyzyjne określenie celu dla jakiego nabywany jest koń, moment przejścia ryzyka i odpowiedzialności na kującego oraz dokładne opisanie znanego sprzedawcy i kupującemu stanu zdrowia konia.

Jeżeli chcecie zabezpieczyć swoje interesy przy transakcji sprzedaży konia, zapraszam do kontaktu.

 


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Potrącenie należności alimentacyjnych

Zgodnie z treścią art. 498 i 499 kodeksu cywilnego jeżeli dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami a przedmiotem obu wierzytelnością są pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku, wierzytelności te są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym, każda z tych osób może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Skutkiem potrącenia jest umorzenie potrącanych wierzytelności wzajemnie do wysokości wierzytelności niższej. Z możliwości uregulowanej przepisami art. 498 kodeksu cywilnego skorzystała Klientka naszej Kancelarii. Nasza Klientka uprawniona była do alimentów orzeczonych wyrokiem rozwodowym od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Były mąż nie wywiązywał się z nałożonego na niego obowiązku alimentacyjnego. W związku z powyższym wszczęto zostało i prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne. Komorni

Umowa pensjonatu dla konia

Mam już swojego konia i co dalej? ...   Jeżeli nie dysponujemy własną stajnią, należy wybrać dla niego ośrodek świadczący usługi pensjonatu. Poszukując właściwego ośrodka należy upewnić się czy będzie on dbać o dobrostan zwierzęcia i umożliwi mu zaspokojenie jego najbardziej podstawowych potrzeb. Na co więc zwrócić uwagę? - dobra stajnia powinna zapewnić: 1. Przestronny i czysty boks ze stałym dostępem konia do czystej wody, 2. Stały dostęp konia do paszy objętościowej (siano dobrej jakości, trawa w okresie wiosenno - letnim), 3. Duże pastwiska i padoki żeby zapewnić koniom niezbędna dawkę swobodnego ruchu, 4. Stado aby zaspokoić potrzeby społeczne koni oraz przestrzeń dla właściciela konia w postaci miejsca do przechowywania sprzętu i akcesoriów, zaplecza treningowego oraz węzła sanitarnego.   Wybraliśmy stajnię dla konia, czas zadbać o bezpieczeństwo prawne i zawrzeć stosowną umowę. Umowa o świadczenie usług pensjonatu dla konia jest umową nienazwaną czyli nieuregulowaną wprost w pr