Przejdź do głównej zawartości

Wyrok za znęcanie się nad zwierzętami

Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt. Dzisiaj też w Sądzie Okręgowym w Koninie finał znalazła sprawa pseudohodowli zlokalizowanej w powiecie konińskim, o której pisał lokalny portal lm.pl - https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/114776/inspektorzy_koninskiego_toz-u_zlikwidowali_pseudohodowle .

Wyrok w pierwszej instancji wydał Sąd Rejonowy w Koninie w dniu 7 lipca 2021 r. Apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Koninie wniósł obrońca właścicieli zwierząt. Dzisiaj, tj. 10 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Koninie utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Właściciele zwierząt uznani zostali za winnych znęcania się nad zwierzętami, tj. przestępstwa z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt. Oskarżeni skazani zostali:
- odpowiednio na karę 1 roku, 10 miesięcy, 10 miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszoną na okres 3 lat próby,
oraz orzeczono wobec nich:
- zakaz posiadania wszelkich zwierząt na okres 5 lat,
- nawiązkę na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie w kwocie po 2.500 zł,
- przepadek na rzecz Skarbu Państwa zwierząt odebranych im przez inspektorów TOZ w Polsce Oddział w Koninie w dniach 8 - 11 kwietnia 2018 r.

Wyrok jest prawomocny. Jest to pierwszy wyrok skazujący za znęcanie się nad zwierzętami w okręgu konińskim.

Oskarżycielem posiłkowym w sprawie było Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie. Pełnomocnikiem oskarżyciela posiłkowego była radca prawny Agata Nurkowska.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Potrącenie należności alimentacyjnych

Zgodnie z treścią art. 498 i 499 kodeksu cywilnego jeżeli dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami a przedmiotem obu wierzytelnością są pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku, wierzytelności te są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym, każda z tych osób może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Skutkiem potrącenia jest umorzenie potrącanych wierzytelności wzajemnie do wysokości wierzytelności niższej. Z możliwości uregulowanej przepisami art. 498 kodeksu cywilnego skorzystała Klientka naszej Kancelarii. Nasza Klientka uprawniona była do alimentów orzeczonych wyrokiem rozwodowym od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Były mąż nie wywiązywał się z nałożonego na niego obowiązku alimentacyjnego. W związku z powyższym wszczęto zostało i prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne. Komorni

Umowa pensjonatu dla konia

Mam już swojego konia i co dalej? ...   Jeżeli nie dysponujemy własną stajnią, należy wybrać dla niego ośrodek świadczący usługi pensjonatu. Poszukując właściwego ośrodka należy upewnić się czy będzie on dbać o dobrostan zwierzęcia i umożliwi mu zaspokojenie jego najbardziej podstawowych potrzeb. Na co więc zwrócić uwagę? - dobra stajnia powinna zapewnić: 1. Przestronny i czysty boks ze stałym dostępem konia do czystej wody, 2. Stały dostęp konia do paszy objętościowej (siano dobrej jakości, trawa w okresie wiosenno - letnim), 3. Duże pastwiska i padoki żeby zapewnić koniom niezbędna dawkę swobodnego ruchu, 4. Stado aby zaspokoić potrzeby społeczne koni oraz przestrzeń dla właściciela konia w postaci miejsca do przechowywania sprzętu i akcesoriów, zaplecza treningowego oraz węzła sanitarnego.   Wybraliśmy stajnię dla konia, czas zadbać o bezpieczeństwo prawne i zawrzeć stosowną umowę. Umowa o świadczenie usług pensjonatu dla konia jest umową nienazwaną czyli nieuregulowaną wprost w pr

UMOWA SPRZEDAŻY KONIA

Z dniem 1 stycznia 2023 r. istotnie zmieniły się zasady regulujące kwestie sprzedaży koni, w szczególności zasady odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedane zwierzę. Aktualnie sprzedawca konia ponosi względem kupującego odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (koń na gruncie prawa cywilnego traktowany jest jak rzecz ruchoma). Wada rzeczy sprzedanej polega na jej niezgodności z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli: 1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności sprawy, 2) nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca, 3) nie nadaje się do celu oznaczonego w umowie lub wynikającego z okoliczności jej zawarcia. Sprzedający odpowiada względem kupującego jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania konia kupującemu. Kupujący może wówczas żądać obniżenia ceny nabycia, a gdy wada jest istotna, może również odstąpić od umowy i żądać zwrotu uiszczonej ceny n